Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze. Matematyka. Klasy 4

Klasa 4a

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki - Edyta Bryndza

Karta pracy 1
Karta pracy 2
Karta pracy 15-17.04
Karta pracy 24.04
Karta pracy 8.05
Karta pracy 15.05
Karta pracy 29.05
Karta pracy 5.06