Nauczanie indywidualne. Klasy 4 - 6

Język polski

Klasa 5a - Jadwiga Marzec
Karta pracy 1
Karta pracy 2

Język polski

Klasa 5a - Materiał 2 - Jadwiga Marzec
Karta pracy 1
Karta pracy 2
Klasa 5a - Materiał 3- Jadwiga Marzec
Karta pracy
Klasa 5a - Materiał 4 - Jadwiga Marzec
Karta pracy
Klasa 5a - Materiał 5 - Jadwiga Marzec
Karta pracy
Klasa 5a - Materiał 6 - Jadwiga Marzec
Karta pracy
Klasa 5a - Materiał 7 - Jadwiga Marzec
Karta pracy
Klasa 5a - Materiał 8 - Jadwiga Marzec
Karta pracy
Klasa 5a - Materiał 9 - Jadwiga Marzec
Karta pracy
Klasa 5a - Materiał 10 - Jadwiga Marzec
Karta pracy
Klasa 5a - Materiał 11 - Jadwiga Marzec
Karta pracy
Klasa 5a - Materiał 12 - Jadwiga Marzec
Karta pracy
Klasa 5a - Materiał 13 - Jadwiga Marzec
Karta pracy
Klasa 5a - Materiał 14 - Jadwiga Marzec
Karta pracy
Klasa 5a - Materiał 15 - Jadwiga Marzec
Karta pracy
Klasa 5a - Materiał 16 - Jadwiga Marzec
Karta pracy
Klasa 5a - Materiał 17 - Jadwiga Marzec
Karta pracy
Klasa 5a - Materiał 18 - Jadwiga Marzec
Karta pracy
Klasa 5a - Materiał 19 - Jadwiga Marzec
Karta pracy

Język polski

Klasa 4b - Agata Gołofit
Karta pracy
Klasa 4b - Materiał 2 - Agata Gołofit
Karta pracy
Klasa 4b - Materiał 3 - Agata Gołofit
Karta pracy
Klasa 4b - Materiał 4 - Agata Gołofit
Karta pracy
Klasa 4b - Materiał 5 - Agata Gołofit
Karta pracy
Klasa 4b - Materiał 6 - Agata Gołofit
Karta pracy
Klasa 4b - Materiał 7 - Agata Gołofit
Karta pracy
Klasa 4b - Materiał 8 - Agata Gołofit
Karta pracy

Matematyka

Klasa 4b - Edyta Bryndza
Karta pracy
Klasa 4b - Materiał 2 - Edyta Bryndza
Karta pracy
Klasa 4b - Materiał 3 - Edyta Bryndza
Karta pracy
Klasa 4b - Materiał 4 - Edyta Bryndza
Karta pracy
Klasa 4b - Materiał 5 - Edyta Bryndza
Karta pracy
Klasa 4b - Materiał 6 - Edyta Bryndza
Karta pracy
Klasa 4b - Materiał 7 - Edyta Bryndza
Karta pracy
Klasa 4b - Materiał 8 - Edyta Bryndza
Karta pracy
Klasa 4b - Materiał 9 - Edyta Bryndza
Karta pracy
Klasa 4b - Materiał 10 - Edyta Bryndza
Karta pracy

Historia

Klasa 4b - Małgorzata Czubińska

Temat: Jak odkrycie Mikołaja Kopernika zmieniło świat?

Materiały

Proszę o wykonanie w zeszycie przedmiotowym interaktywnych ćwiczeń 1-7, których poprawność wcześniej sprawdzamy.

Klasa 5a - Małgorzata Czubińska

Temat: Ustrój starożytnego Rzymu.

podręcznik do historii str. 76-79. Proszę przeczytać cały temat lekcji a potem przepisać 3 daty z opisem z osi czasu na s.76.

Temat: Bizancjum w czasie świetności.

Notatka z podręcznika s.104-107.

Temat: Arabowie i początki islamu.

Podręcznik s.109-113.

Temat: Wyprawy krzyżowe

Podręcznik s.122-127.

Klasa 5a - Małgorzata Czubińska
Materiały
Klasa 5a - Małgorzata Czubińska
Materiały
Klasa 5a - Małgorzata Czubińska
Materiały
Klasa 5a - Małgorzata Czubińska
Materiały
Klasa 4b - Małgorzata Czubińska

Temat: Powstanie kościuszkowskie i trzeci rozbiór Polski.
Dowiem się, dlaczego Tadeusz Kościuszko jest uważany za jednego z najważniejszych bohaterów narodowych.

Materiały

Proszę o wykonanie w zeszycie ćwiczenie 1 (krzyżówka).

Klasa 4b - Małgorzata Czubińska
Materiały
Klasa 4b - Małgorzata Czubińska
Materiały
Klasa 4b - Małgorzata Czubińska

Temat: Karol Wielki - najsłynniejszy władca średniowiecznej Europy.

Podręcznik s. 114-116

Klasa 4b - Małgorzata Czubińska
Materiały
Klasa 4b - Małgorzata Czubińska
Materiały

Przyroda

Klasa 4b - Renata Krzysztoń
Materiały

Przyroda

Klasa 4b - Materiał 2 - Renata Krzysztoń
Materiały

Przyroda

Klasa 4b - Materiał 3 -Renata Krzysztoń
Materiały

Przyroda

Klasa 4b - Materiał 4 -Renata Krzysztoń
Materiały

Przyroda

Klasa 4b - Materiał 5 -Renata Krzysztoń
Materiały

Przyroda

Klasa 4b - Materiał 6 -Renata Krzysztoń
Materiały

Przyroda

Klasa 4b - Materiał 7 -Renata Krzysztoń
Materiały

Przyroda

Klasa 4b - Materiał 8 -Renata Krzysztoń
Materiały

Przyroda

Klasa 4b - Materiał 9 -Renata Krzysztoń
Materiały

Przyroda

Klasa 4b - Materiał 10 -Renata Krzysztoń
Materiały

Geografia

Klasa 5a - Renata Krzysztoń
Materiały

Geografia

Klasa 5a - Materiał 2 - Renata Krzysztoń
Materiały

Geografia

Klasa 5a - Materiał 3- Renata Krzysztoń
Materiały

Geografia

Klasa 5a - Materiał 4 - Renata Krzysztoń
Materiały

Geografia

Klasa 5a - Materiał 5 - Renata Krzysztoń
Materiały

Geografia

Klasa 5a - Materiał 6 - Renata Krzysztoń
Materiały

Geografia

Klasa 5a - Materiał 7 - Renata Krzysztoń
Materiały

Geografia

Klasa 5a - Materiał 8 - Renata Krzysztoń
Materiały

Geografia

Klasa 5a - Materiał 9 - Renata Krzysztoń
Materiały

Geografia

Klasa 5a - Materiał 10 - Renata Krzysztoń
Materiały

Biologia

Klasa 5a -Materiał 1 - Ewa Węzka

Termin wykonania do 18 kwietnia

Materiały 1
Materiały 2

Biologia

Klasa 5a - Materiał 2 - Ewa Węzka
Materiały 1
Materiały 2

Biologia

Klasa 5a - Materiał 3 - Ewa Węzka
Materiały 1
Materiały 2

Biologia

Klasa 5a - Materiał 4 - Ewa Węzka
Materiały

Biologia

Klasa 5a - Materiał 5 - Ewa Węzka
Materiały

Biologia

Klasa 5a - Materiał 6 - Ewa Węzka
Materiały

Biologia

Klasa 5a - Materiał 7 - Ewa Węzka
Materiały

Biologia

Klasa 5a - Materiał 8 - Ewa Węzka
Materiały

Biologia

Klasa 5a - Materiał 9 - Ewa Węzka
Materiały

Biologia

Klasa 5a - Materiał 10 - Ewa Węzka
Materiały

Język angielski

Klasa 4b - Materiał 1 - Karolina Lewandowska
Karta pracy

Język angielski

Klasa 4b - Materiał 2 - Karolina Lewandowska
Karta pracy

Język angielski

Klasa 4b - Materiał 3 - Karolina Lewandowska
Karta pracy

Język angielski

Klasa 4b - Materiał 4 - Karolina Lewandowska
Karta pracy

Język angielski

Klasa 4b - Materiał 5 - Karolina Lewandowska
Karta pracy

Język angielski

Klasa 4b - Materiał 6 - Karolina Lewandowska
Karta pracy

Język angielski

Klasa 4b - Materiał 7 - Karolina Lewandowska
Karta pracy

Język angielski

Klasa 4b - Materiał 8 - Karolina Lewandowska
Karta pracy

Język angielski

Klasa 4b - Materiał 9 - Karolina Lewandowska
Karta pracy

Język angielski

Klasa 4b - Materiał 10 - Karolina Lewandowska
Karta pracy

Język angielski

Klasa 4b - Materiał 11 - Karolina Lewandowska
Karta pracy

Język angielski

Klasa 4b - Materiał 12 - Karolina Lewandowska
Karta pracy