Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze. Język polski. Klasy 8

Klasa 8a

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. polskiego - Jadwiga Marzec

Instrukcja
Karta pracy 1

Instrukcja
Karta pracy 2

Klasa 8b

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. polskiego - Jadwiga Marzec

Instrukcja
Karta pracy 1

Instrukcja
Karta pracy 2

Klasa 8a, 8b

Instrukcja 30.03

Instrukcja 6.04

Instrukcja 20.04

Instrukcja 27.04

Instrukcja 4.05

Instrukcja 11.05

Instrukcja 25.05