Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze. Język polski. Klasy 5

Klasa 5a, 5d, 5e

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. polskiego - Agata Gołofit

Materiał 1

Informacja
Karta pracy 1

Materiał 2

Informacja
Karta pracy 1

Materiał 3

Karta pracy

Materiał 4

Karta pracy

Klasa 5c, 5d

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. polskiego - Aneta Wnuczek

Karta pracy 1 - 30.03
Karta pracy 2 - 6.04
Karta pracy 3 - 17.04
Karta pracy 4 - 20-24.04
Karta pracy 5 - 27.04
Karta pracy 6 - 4-8.05
Karta pracy 7 - 11-15.05
Karta pracy 8 - 18-22.05
Karta pracy 9 - 25-29.05
Karta pracy 10 - 1-5.06
Karta pracy 11 - 8-10.06
Karta pracy 12 - 15-19.06
Karta pracy 13 - 22-25.06