Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze. Język polski. Klasy 4

Klasa 4 a

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. polskiego - Aneta Wnuczek

Karta pracy 1
Karta pracy 2
Karta pracy 3 - 30.03
Karta pracy 4 - 6.04
Karta pracy 5 - 20.04
Karta pracy 6 - 27.04
Karta pracy 7 - 4.05
Karta pracy 8 - 11.05
Karta pracy 9 - 25.05
Karta pracy 10 - 8.06
Karta pracy 11 - 15.06
Karta pracy 12 - 22.06