Rewalidacja. Klasy 1

Klasa 1 a

Zajęcia rewalidacyjne - Bożena Serafińska-Chudy

Materiał 1

Ćwiczenia
Kolorowanka 1
Kolorowanka 2
Labirynt 1
Labirynt 2
Wycinanka 1
Wycinanka 2

Materiał 2

Karta pracy 1
Karta pracy 2
Karta pracy 3
Karta pracy 4

Materiał 30.03

Karta pracy 1
Karta pracy 2
Karta pracy 3
Karta pracy 4

Materiał 1.04

Karta pracy 1
Karta pracy 2
Karta pracy 3

Materiał 6.04

Karta pracy 1
Karta pracy 2

Materiał 8.04

Karta pracy 1
Karta pracy 2

Materiał 15.04

Karta pracy 1
Karta pracy 2

Materiał 20.04

Karta pracy 1
Karta pracy 2

Materiał 22.04

Karta pracy 1
Karta pracy 2

Materiał 27.04

Karta pracy 1
Karta pracy 2

Materiał 29.04

Karta pracy 1
Karta pracy 2
Karta pracy 3
Karta pracy 4

Materiał 4.05

Karta pracy 1
Karta pracy 2
Karta pracy 3

Materiał 6.05

Karta pracy 1
Karta pracy 2

Materiał 11.05

Karta pracy 1
Karta pracy 2
Karta pracy 3

Materiał 13.05

Karta pracy 1
Karta pracy 2

Materiał 20.05

Karta pracy 1
Karta pracy 2

Materiał 25.05

Karta pracy 1
Karta pracy 2

Materiał 27.05

Karta pracy 1
Karta pracy 2

Materiał 3.06

Karta pracy 1
Karta pracy 2

Materiał 8.06

Karta pracy 1
Karta pracy 2
Karta pracy 3

Materiał 10.06

Karta pracy 1
Karta pracy 2
Karta pracy 3

Materiał 15.06

Karta pracy 1
Karta pracy 2

Materiał 22.06

Karta pracy 1
Karta pracy 2

Materiał 24.06

Karta pracy 1
Karta pracy 2

Zajęcia rewalidacyjne - Anna Bielecka

Materiał 1

Ćwiczenie 1
Ćwiczenie 2
Ćwiczenie 3
Ćwiczenie 4

Materiał 2

Ćwiczenie 1
Ćwiczenie 2
Ćwiczenie 3

Materiał 3

Ćwiczenie 1
Ćwiczenie 2

Materiał 1.04

Ćwiczenie 1

Materiał 6.04

Ćwiczenie 1
Ćwiczenie 2

Materiał 8.04

Ćwiczenie 1
Ćwiczenie 2

Materiał 15.04

Ćwiczenie 1
Ćwiczenie 2
Ćwiczenie 3

Materiał 20.04

Ćwiczenie 1
Ćwiczenie 2

Materiał 22.04

Ćwiczenie 1
Ćwiczenie 2

Materiał 27.04

Ćwiczenie 1
Ćwiczenie 2
Ćwiczenie 3

Materiał 29.04

Ćwiczenie 1
Ćwiczenie 2

Materiał 4.05

Ćwiczenie 1
Ćwiczenie 2

Materiał 6.05

Ćwiczenie 1
Ćwiczenie 2

Materiał 11,13.05

Ćwiczenie 1

Materiał 20.05

Ćwiczenie 1
Ćwiczenie 2

Materiał 25.05

Ćwiczenie 1
Ćwiczenie 2

Materiał 27.05

Ćwiczenie 1
Ćwiczenie 2
Ćwiczenie 3

Materiał 3.06

Ćwiczenie 1
Ćwiczenie 2
Ćwiczenie 3

Materiał 8,10.06

Ćwiczenie 1
Ćwiczenie 2
Ćwiczenie 3

Materiał 15.06

Ćwiczenie 1

Materiał 15.06

Ćwiczenie 1

Materiał 22,24.06

Ćwiczenie 1
Ćwiczenie 2
Ćwiczenie 3
Ćwiczenie 4

Zajęcia rewalidacyjne - Monika Głuchowska

Materiał 1

Ćwiczenie 1
Ćwiczenie 2
Ćwiczenie 3
Ćwiczenie 4

Materiał 2

Ćwiczenie 1

Materiał 3

Ćwiczenie 1

Materiał 1.04

Ćwiczenie 1

Materiał 7.04

Ćwiczenie 1

Materiał 15.04

Ćwiczenie 1

Materiał 20,22.04

Ćwiczenie 1
Ćwiczenie 2

Materiał 27,29.04

Ćwiczenie 1
Ćwiczenie 2

Materiał 4,6.05

Ćwiczenie 1
Ćwiczenie 2

Materiał 11,13.05

Ćwiczenie 1
Ćwiczenie 2

Materiał 20.05

Ćwiczenie 1

Materiał 25,27.05

Ćwiczenie 1
Ćwiczenie 2

Materiał 3.06

Ćwiczenie 1

Materiał 8,10.06

Ćwiczenie 1
Ćwiczenie 2

Materiał 15.06

Ćwiczenie 1