Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze. Język polski. Klasy 7

Klasa 7a, 7d

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. polskiego - Aneta Wnuczek

Karta pracy

Karta pracy 1

Karta pracy 2

Karta pracy 17.04

Karta pracy 24.04

Karta pracy 8.05

Karta pracy 15.05

Karta pracy 22.05

Karta pracy 29.05

Karta pracy 19.06

Klasa 7b, 7c

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. polskiego - Agata Gołofit

Informacja
Karta pracy 1

Tekst
Karta pracy

Karta pracy

Karta pracy